Parlamentsutskott sågar hamndirektiv

EU-parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd och utskottet för sysselsättning och sociala frågor, har nu sagt nej till EU-kommissionens nygamla förslag till direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster. Det ansvariga utskottet, transport och turism, kommer att behandla frågan senare.