Parlamentet vill kriminalisera pirateri

EU-parlamentets transportutskott har presenterat en resolution där man kräver att piratverksamhet skall vara en brottslig handling. Idag ses den som en krigshandling och det gör det svårt för marina styrkor att arrestera pirater och överlämna dem för rättslig prövning. Utspelet kommer sedan försvarsadvokaterna till de pirater som gripits av den franska flottan hävdat att detta inte är förenligt med internationell rätt. Om piraterna är krigsfångar har de rätt till skydd enligt Genève-konventionen.