Parlamentet antog kritiserat förslag om straffansvar vid oljeutsläpp

Snart kommer utsläpp från fartyg som orsakats medvetet eller genom grov vårdslöshet att ses som ett brott som kan leda till fängelse. Enligt den nya lagen skall alla aktörer i kedjan kunna dömas: befälhavare, besättning, rederi, klassningssällskap och befraktare. Beslutet är en kompromiss mellan EU-parlamentet och ministerrådet som tidigare varit skeptiskt och menat att straffrätt är en nationell fråga. Parlamentet fick också igenom ett krav om att kommissionen skall utreda förutsättningarna för en gemensam kustbevakning inom EU.Kritiken är och har varit hård. Världens internationella sjöfartsorganisationer menar att man bryter mot Marpol-konventionen, där endast medvetna utsläpp kan straffbeläggas. EU-skärpningen kan bl.a. innebära att det blir svårt att rekrytera sjöfolk.Flera medlemsstater är också mycket skeptiska till en gemensam kustbevakning, och många menar att detta är en omöjlighet oavsett vad kommissionens utredning kommer fram till.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]