Panamaregistret över 8.000 fartyg

Panamaregistret har nu passerat 8.000 fartyg. Under årets första tio månader växte flottan med 7,28 procent till sammanlagt 8,159 fartyg, skriver Maritime Global Net som hänvisar till statistik från Panama Maritime Administration. Nybyggnationer stod för 50 procent av ökningen.Panamaregistret är sedan 1993 är världens största fartygsregister.