Panamaregistret bröt 100-miljonersvall

Det panamanska fartygsregistret och klassningssällskapet ClassNK firar att det kombinerade Panama-flaggade tonnaget registrerat hos ClassNK nu uppgår till över 100 miljoner bruttoton. Det är första gången i historien som en enskild flaggstat har så mycket registrerat hos något klassningssällskap.