Panamakanalen räds svininfluensan

Panama Canal Authority som driver Panamakanalen har infört en rad åtgärder för att stoppa spridningen av svininfluensan (H1N1-virus). Fartyg som seglar genom kanalen måste inför varje passage redovisa om någon av de tio senaste hamnarna fartyget anlöpt har drabbats av svininfluensautbrott. Det är WHO, Världshälsoorganisationen, som avgör om en hamn drabbats av influensautbrott. Fartygen måste också deklarera om någon passagerare eller besättningsmedlem under resan har eller har haft influensaliknande symptom som hög feber, hosta, utmattning, svår huvudvärk, kräkningar eller brist på aptit. WHO bekräftar flera influensautbrott i närliggande länder.