Panama slänger ut fartyg

Panama Maritime Administration har kancellerat registreringen av 73 fartyg och ytterligare 101 fartyg väntas gå samma öde till mötes då världens största fartygsregister vill minska antalet kvarhållanden. När hamnstatsorganisationen Paris MOU tidigare i år presenterade sin årliga uppdaterade listning över flaggstaternas resultat i hamnstatskontrollerna låg Panama kvar på den svarta listan, och dessutom med ett sämre resultat än på den förra listan trots löften om kvalitetsförbättringar. Först nu verkar det som Panama tar tag i problemen.Panama har infört tuffa kontroller för fartyg äldre än 20 år, de måste nu genomgå inspektioner före anlöp i Paris MOU-hamn. Om fartyget inte går igenom inspektionen väntar böter eller uteslutning från registret. Ett fartyg äldre än 20 år som har kvarhållits mer än två gånger under de senaste sex månaderna blir automatiskt utslängt från registret.