Panama skjuter upp prishöjningen

Panama Canal Authority skjuter upp sina aviserade, och kritiserade, avgiftshöjningar i ett par månader för alla fartyg utom passagerar-, kyl och containerfartyg. Prishöjningarna ska enligt det nya förslaget träda i kraft 1 juli istället för 1 maj. Dessutom ska höjningarna av avgifterna i kanalen införas under åren fram till 2009. På det här sättet tycker kanalbolaget att man tillmötesgår sjöfartens kritik men man inbjuder också berörda parter att komma med skriftliga synpunkter fram till 23 april.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.