Panama inför specialkategori för upplagda fartyg

Världens största flaggstat Panama har beslutat att införa en specialkategori för upplagda fartyg i sitt fartygsregister.”Vi har tagit det här beslutet för att underlätta genom att sänka avgifterna med 40 till 50 procent för de av våra kunder som lider under den värsta krisen som drabbat sjöfarten”, säger chefen för registret Alfonso Castillero till SeaTrade Asia.Castillero uppger också att omkring 500 av de totalt 8.430 panamaflaggade fartygen nu är upplagda.Det speciella registret är öppet både för fartyg som redan har Panama-flagg och de som önskar få det.