Kategori: Fartygsaffärer | Miljö

Pallas ska beställa ett grönt bunkerfartyg

Pallas Shipping ligger i förhandlingar med ett enligt egen utsago ”större varv” om byggnation av ett bunkerfartyg designat enligt senaste miljö- och säkerhetskrav.

– Detta ser vi som framtidens tankfartyg och vi är övertygade om att intäktsmassan för ett sådant här fartyg blir betydligt högre än för ett konventionellt tankfartyg, då oljebolagen nu fokuserar oerhört mycket på miljövänliga sätt att transportera sina produkter på, säger vd och grundare Fredrik Johansson.

Fartyget ska lasta 1.700 ton, det får vattensmorda och kylda propellerhylsor, två huvudmotorer och två roder, låg bullernivå samt ballastvattenrening för att nämna något av specifikationen.

Pallas Shipping arbetar med att ordna finansiering av nybygget. 

Pallas Group redovisar ett rörelseresultat på SEK -5,4 miljoner för räkenskapsårets tre första kvartal (bolaget har brutet räkenskapsår med bokslutsdatum 30/6), jämfört med -5,1 miljoner motsvarande period 2010/2011. Nettoomsättningen ökade från 26,5 miljoner till 32,9 miljoner. Under perioden har resultatet belastats med SEK 3,2 miljoner på grund av ett avblåst företagsförvärv. 

Resultatet har också bland annat belastas av en fortsatt svag marknad för kemtankers, Pallas fördröjda leverans och lägre timecharterhyra för Pallas Ocean. Dessutom låg den senare off-hire under två veckor. Under perioden beslöt man också att avyttra Pallas Oil AB och Pallas Investment Kredit AB.