Pallas ingår avsiktsförklaring och TC

Pallas Group har tecknat en avsiktsförklaring med Akdeniz Shipyard om byggnation av ett tankfartyg med 1.700 tons lastkapacitet enligt det fartygskoncept som Pallas har utvecklat. Parterna strävar efter att skriva kontrakt under hösten 2012. Leverans av fartyget kan i så fall ske under hösten 2013. Nybygget anpassas för att kunna operera som bunkerfartyg och skall ha en minimal påverkan på miljön.Pallas har också avtalat med Bunkers Gibraltar Ltd om en längre timecharter för tankfartyget Pallas Glory. Det totala värdet av kontraktet uppgår till ca 75 miljoner kronor inklusive en möjlighet till förlängning av kontraktet. Fartyget beräknas påbörja timechartern under andra halvan av juli 2012 och kommer att utföra offshore bunkeroperationer i områdena kring Gibraltar, Cadiz och Ceuta.