Pallas Glory

Fotograf: Pallas Group

Kategori: Folk/företag | Tank

Pallas Group ansöker om konkurs

Styrelsen för Pallas Group AB (publ) har i dag, tisdag, beslutat att lämna in ansökan om konkurs till Göteborgs tingsrätt. Orsaken är insolvens, det vill säga att bolaget inte längre kan betala sina skulder.

Pallas Groups konkursansökan omfattar också det svenska dotterbolaget Pallas Shipping AB. Övriga bolag inom koncernen omfattas inte.

Den omedelbara orsaken till insolvensen är att bolagets affärsbank har meddelat bolaget om en notice of Default samt inkommit med en betalningsuppmaning till koncernen på samtliga krediter.

Hög skuldsättning

Pallas Group uppger att företagets styrelse och huvudägare under en längre tid har haft en dialog med bolagets affärsbank om att finna en framkomlig väg för att på bästa sätt kunna avyttra bolagets två fartyg under ordnade former och därefter kunna tillföra bolaget en ny vinstdrivande verksamhet genom ett eventuellt företagsförvärv.

Det har visat sig att det inte är möjligt på grund av den höga skuldsättning som fartygen för tillfället besitter. Mot denna bakgrund återstod ingen annan möjlighet än att ansöka om konkurs för Pallas Group och Pallas Shipping.

Hoppas på återbetalning

– Bolaget har under en längre tid haft stora lönsamhetsproblem och både jag och övriga styrelseledamöter har under de senaste veckorna utvärderat alla tänkbara alternativ för att undvika en konkurs, men storleken på bolagets kapitalbehov bedöms i dag vara allt för stor för att kunna genomföra en lyckad kapitalanskaffning för att säkerställa en framtida drift för koncernen då verksamheten är i behov av 25 till 30 miljoner kronor i nytt rörelsekapital, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Pallas Group AB (publ), i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Mot bakgrund av detta och därtill invägt den stora osäkerhet som i dag finns inom shippingbranschen så har vi därför beslutat att det inte är till förmån för bolagets aktieägare att driva verksamhet vidare. Vår förhoppning är nu i stället att bolagets konkursförvaltare kan avyttra båda fartygen och därefter kunna återbetala bolagets kreditgivare och förhoppningsvis även bolagets aktieägare.