Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Torrlast

Pallas bromsar och gasar

Pallas Shipping lämnar torrlastsegmentet för att istället satsa på specialfartyg avsedda för leveranser av bränsle till havs. Två systerfartyg är redan under projektering.    

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]artyg är redan under projektering.    

Anledningen till att styrelsen för Pallas Group AB nu har beslutat att avveckla bolagets torrlastfartyg uppges vara att man sett en stadig försämring av fraktmarknaden sedan april och att man heller inte kan se någon markant förbättring inom en överskådlig framtid. 

Motsatt utveckling

Som ett led i företagets beslut att lämna torrlastsegmentet har man nu inlett arbetet med att sälja bulkfartyget Pallas Ocean, som så sent som i januari 2014 började befraktas på spotmarknaden – eftersom styrelsen då såg ”tydliga tecken på att marknaden är på väg att återhämta sig”, något som alltså uppenbarligen inte har skett.

Exakt vad som ska hända med rederiets andra bulkfartyg Pallas River – vars bareboatcharter från Rederi AB Tingö februari 2014 förlängdes till tre år – är inte klart.   

MPV-projekt  

Men samtidigt som man bromsar inom torrlastsektorn gasar man inom ett annat område, nämligen segmentet för specialfartyg som levererar bränslen till havs. I detta segment har man nu beslutat att växa och har därför sjösatt ett projekt för byggandet av ett MPV-fartyg (Multi Purpose Vessel) vid namn Pallas Supplier. 

Letar efter varv

Fartyget – eller snarare fartygen, eftersom man projekterar för de två systerfartygen Pallas Supplier 1 & 2 – uppges vara 60 meter långt och 16 meter brett och ha högsta möjliga isklass. Fartyget ska kunna leverera fartygsbränsle till plattformar, seismicfartyg som letar efter olja och liknande samt kunna lasta cirka 1.200 kbm bränsle. 

Pallas Supplier utvecklas ihop med norska NSK Shipdesign och rederiet letar nu efter lämpligt varv för byggnation, samtidigt som man uppges föra diskussioner med potentiella kunder. 

Svensk flagg

I ett pressmeddelande uppger man att fartyget ska bära svensk flagg och bemannas med svensk besättning eftersom man ”tror på helhetskonceptet med hög teknisk standard, låg bränsleförbrukning samt välutbildat sjöfolk som är specialister på denna typ av nischade serviceuppdrag”.

Göteborgsbaserade Pallas Group driver en flotta om fyra fartyg. Förutom bulkfartygen Pallas Ocean (byggd 1986) och Pallas River (byggd 1991) har man också bunkertankfartygen Pallas Glory (byggd 2005) och Pallas (byggd 2011). 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]