Pakterminal avvisar Severstaltransbud

Styrelsen för det estniska oljebolaget Pakterminal bekräftar att bolaget har avvisat det muntliga anbudet från Severstaltrans att slå samman oljeterminalerna i Muuga hamn – Estonian Oil Service och Pakterminal. Styrelsen beslutade att inte gå in i förhandlingar med Severstaltrans och att Pakterminal ska fortsätta som ett oberoende företag. Ägarna bakom AS Pakterminal är det estniska investmentbolaget Trans-Kullo, som innehar 50 procent av aktierna och den nederländska koncernen Royal Vopak med 50 procent av aktierna.