Överstyrman bakom galler efter sjöfylleri

Överstyrman på det Barbadosflaggade lastfartyget Wilson Garston som gick på grund vid Västhamnens pir i Helsingborg i slutet på december har av Malmö Tingsrätt dömts till fängelse i tre månader för grovt sjöfylleri. Vid grundstötningen var det fartygets överstyrman från Ryssland som hade ansvaret ombord – han var också ensam på bryggan. Den nu dömde ska ha somnat efter både alkohol- och läkemedelsintag. Vid provtagning efter olyckan visade det sig att överstyrmannen hade 0.89 i promille alkohol i blodet.