Överkapacitet i linjesjöfarten möts med lägre fart

Enligt Containerisation International ökade containerkapaciteten med 14 procent förra året, med fallande fraktrater som följd. I år beräknas världshandeln öka med 7,6 procent samtidigt som containerkapaciteten fortsätter att öka.Allt fler rederier överväger därför att sänka fartygens fart. Beräkningar visar att en sänkning med tio procent minskar bunkerförbrukningen med 20–25 procent och samtidigt minskar kapacitetsöverskottet.Världens största containerrederi är danska Mærsk Line som efter övertagandet av P&O Nedlloyd ökade sin årskapacitet med 56 procent till 1,57 miljoner containrar, en halv miljon mer än tvåan MSC.