Över 40 nybyggen avbeställda i Kina

Under första halvåret avbeställdes 41 fartyg om 2,6 miljoner ton dödvikt vid kinesiska varv, enligt den kinesiska varvsorganisationen China Association of the National Shipbuilding Industry, Cansi. Det är betydligt fler än under hela 2011. Samtidigt minskade nybeställningarna med över 50 procent.