Över 40 miljoner till Baltic Master

Oljebekämpningsprojektet Baltic Master II, där 48 olika aktörer och de nio länderna kring Östersjön ingår, tilldelas nu EUR 4,2 miljoner (över SEK 40 miljoner) av EU. Pengarna kommer att användas under tre år och projektet leds av Region Blekinge i Karlskrona med start den 25 januari 2009.– Målsättningen generellt sett är att få en bättre sjösäkerhet i Östersjön, bättre proaktiv landberedskap och en förbättrad avfallshantering i hamnarna, säger projektledaren Therese Nilsson till SST.Trafiken med oljetankfartyg ökar i Östersjön och tanken är att Baltic Master II ska bygga upp en god gemensam beredskap för eventuella olyckor och oljeutsläpp.