Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Tank | Fartygsaffärer | Miljö

Oväntat stora bränslevinster för Stena Bulk

Genom förfinade operationella system och en maximalt avancerad fartygsdesign har Stena Bulk lyckats minska bränsleförbrukningen mer än väntat. Enligt vd:n Erik Hånell kommer man därför att i år minska svaveloxidutsläppen med omkring 1.400 ton. 

– Det är en mycket positiv utveckling och bättre än vad vi räknat med, säger Stena Bulks vd och koncernchef Erik Hånell till Sjöfartstidningen och förklarar att bränslebesparingarna till 50 procent består av teknisk utveckling och till 50 procent av operationella insatser, och att dessa energieffektiviseringar sammantaget innebär att man nu sparar in SEK 65 miljoner på årsbasis. 

Optimerad teknik 

När det gäller den tekniska utvecklingen har de nya Suezmaxfartygen inneburit stora bränslevinster. 

– Det är stor skillnad på de nya fartygen jämfört med fartyg som bara är några år gamla, och dessutom är det större skillnad ju större fartygen är – det märker vi när vi jämför Suezmaxfartygen med våra MR-fartyg. På de nya Suezmaxfartygen har vi bland annat jobbat mycket med skrovlinjer och propellrar, och vi har till exempel jobbat med maskinerna och nedgraderat dem för att få optimerad styrka och utväxling. Ibland kan det handla om små enskilda förändringar, men sammantaget får de i slutändan stor effekt, säger Erik Hånell.   

Minutkontroll

Den enskilt stora förändringen i det operationella arbetet med energieffektiviseringen är det kontrollsystem man tillämpar fullt ut sedan årsskiftet. 

– Det är ett sofistikerat system där vi minut för minut kan se om det uppstått något problem som innebär att effektiviteten sjunker, till exempel om propellern behöver poleras. Det är ett system som färjebåtarna har använt sig av tidigare och som vi själva till viss del har provat på, men sedan årsskiftet har vi det up-and-running till 100 procent. 

Förbättrad energibudget 

Erik Hånell berättar att man dessutom förfinat systemet för att övervaka traderna, så att man till exempel får så korta ballastben som möjligt. 

– Korta ballastben är självklart något som alla vill ha och som vi också har jobbat med tidigare, men nu har vi utvecklat kontrollsystemet för det för att på så sätt optimera effektiviseringen, säger Erik Hånell och fortsätter:

– Allt det här ingår i den energibudget vi gör för varje fartyg och resa. Det är visserligen också något som vi till viss gjort förut, men tidigare har vi i regel analyserat energieffektiviteten efter varje resa – nu gör vi det istället under varje resa. Sen handlar förstås mycket av arbetet också om att göra samtliga våra anställda medvetna om arbetet med energibesparingarna, säger vd:n Erik Hånell som är mycket nöjd med bränslebesparingarna och att dessa i sin tur gjort att svaveloxidutsläppen i år minskar med omkring 1.400 ton. 

– Vi hade ju planerat för det här och räknat med att göra vissa besparingar, men vi sa att vi inte ville sätta upp några glädjesiffror. Därför känns det extra bra att det nu blivit bättre än väntat. 

Kommentarer

  • Anonym

    Det kan nämnas att Maersk Tankers inklusive Broström gjorde bränslebesparingar med ny teknik och operationella åtgärder förra året som motsvarar drygt 50 miljoner USD. Maersk Tankers köper bränsle för drygt 700 miljoner USD på årsbasis enligt uppgift. Bra anledning att spara både ur miljö- samt ekonomiskt perspektiv.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.