Østensjø fick bogserkontrakt av Shell

Østensjø Rederi i Haugesund har av Shell fått uppdraget att tillhandahålla bogser- och supplytjänster i den nya gasterminalen i Nyhamna i västra Norge. Terminalen skall hantera gas från Ormen Lange. Kontraktet börjar gälla i juli 2007, gäller i sju år med option på ytterligare tre och är värt NOK 200 miljoner. Østensjø kan komma att beställa en ny bogserbåt för ändamålet. Rederiet har liknande kontrakt i Kårstø och Sture i Norge, Southampton i Storbritannien och Cork i Irland.