OSM tar över isbrytningen

Från den 1 maj tar OSM Ship Management över driften av de svenska statsisbrytarna från B&N Nordsjöfrakt. Ett femårigt avtal har skrivits med Sjöfartsverket och omfattar fem isbrytare, ”Oden”, ”Frej”, ”Atle”, ”Ymer” och ”Ale” samt två sjömätningsfartyg, ”Jacob Hägg” och ”Nils Strömcrona”.OSM Ship Management i Göteborg är ett dotterbolag till norska OSM med huvudkontor i Arendal. Totalt har koncernen över 5.000 anställda och management för mer än 260 fartyg.