Oslo tingsrätt på redarnas linje

I fredags gav Oslo tingsrätt BW Gas och Farstad Shipping rätt i att övergångsregeln i den nya rederiskatteordningen strider mot grundlagen.– Vi är glada över att Oslo tingsrätt kommit fram till slutsatsen att beskattning av norska rederier elva år tillbaka i tiden strider mot grundlagen, säger Sturla Henriksen, vd för Norges Rederiforbund i en kommentar. Enligt domstolen så bryter beslutet från Stortinget hösten 2007 mot grundlagens förbud om retroaktiva lagar. Grundlagens paragraf 97 säger att ingen lag får verka retroaktivt.– Det har hela tiden varit vår uppfattning att beslutet är i strid med intentionen, förutsättningarna och praktiseringen av ordningen under elva år. Detta rör sig om rättssäkerhet och förutsägbarhet för det norska näringslivet.I domen sätter tingsrätten en övre gräns för övergångsreglerna som inte strider mot grundlagen, detta ger en saldoskatt på rederiernas "uppgörelsekonton"" vid årsskiftet 2006–2007 på fem procent mot de 28 procent Stortinget beslutade om. Som ett resultat av domen slipper nu landets rederier betala NOK 13