Oslo Marine Group kan få sina terminaler tillbaka

St. Petersburgs skiljedomstol har beslutat att egendomsrätten för Western Terminal, som ingår i Oslo Marine Group, har gått olagligt till Sevzapallians och därför affären är ogiltig. Enligt SeaNews.ru är Sevzapallians (North-Western allians) ett offshoreföretag som är hemmahörande på Cypern och kan därför endast ha en indirekt förbindelse med det fientliga övertagandet av terminalen som skedde förra veckan. I St. Petersburgs skiljedomstol har det samtidigt startats ytterligare två domstolsprocesser gällande egendom inom Oslo Marine Group Ports, som är hamn- och hamnoperatörstruktur inom koncernen.