Oskalkad lucka på Langeland

Kustbevakningen har genomfört nya filmningar av Langeland som ligger på cirka 100 meters djup i Kosterfjorden på svenskt vatten. Filmerna visar att lucksektioner har fallit bort och att luckan inte varit helt skalkad. Dessutom är stenlasten borta. Mycket tyder därmed på att Langeland fått en kraftig slagsida, luckan har helt eller delvis öppnats vilket gett fritt tillträde till lastrummet för stora vattenmängder på kort tid. Fartyget har därmed hastigt förlorat flytkraften vilket kan förklara det snabba sjunkförloppet, och varför de sex besättningsmännen aldrig hann sätta sig i säkerhet.I måndags hölls en minnesceremoni för de omkomna sjömännen, två från Ukraina och fyra från Ryssland, i Strömstad arrangerad av rederiet Myklebusthaug Rederi. Ceremonin genomfördes i samarbete med Sjöräddningssällskapet som berättade om insatsen och tog ut de närvarande familjemedlemmarna till olycksplatsen. Med fanns också två präster, en från Svenska Kyrkan och en grekisk-ortodox.