Osäker framtid för danska isbrytare

Det danska rådet för isbrytning, Isbrydningsrådet, har startat en debatt kring framtiden för landets isbrytare. För närvarande har Danmark tre isbrytare (Danbjørn, Isbjørn and Thorbjørn), de två största är 43 år gamla. De används sällan men kostar väldigt mycket i underhåll eftersom de bygger på gammal teknologi. De är enbart byggda för isbrytning och kan inte användas för andra syften – så vad göra i framtiden är frågan från Isbrydningsrådet; bygga nya isbrytare som kan ta andra uppdrag än isbrytning eller chartra in isbrytare när isen lägger sig. Senaste gången isen la sig i Danmark var vintern 1996.