Fotograf: Arkivbild: Pierre Adolfsson

Kategori: Passagerarsjöfart

Oro för försämrad färjetrafik till Gotland

Det finns en oro bland politiker på Gotland att färjetrafiken till ön kommer att försämras efter den kommande upphandlingen av trafiken, rapporterar P4 Gotland.

Statens avtal med Gotlandsbolaget/Destination Gotland för färjetrafiken till och från Gotland löper ut 2027. Inför den nya upphandling som ska göras ställer staten en rad nya krav, och mycket handlar om att minska statens kostnader. 

Förstudie från Trafikverket

Under våren lämnade Trafikverket en förstudie till regeringen. Såväl affärsmodellen som utformningen av färjetrafiken ska ses över för att öka konkurrensen. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för ökad samhällsekonomisk nytta och en fortsatt god tillförlitlighet och service, samtidigt som klimatmålen beaktas, skriver Trafikverket på sin hemsida.

De nya förutsättningarna för upphandlingen oroar dock politiker på Gotland, rapporterar Sveriges Radio, P4 Gotland.

– Den oro som vi ändå ser när vi har läst Trafikverkets förstudie är ju att man inte tar hänsyn till Gotlands behov på det sättet som vi vill ska vara ett underlag in i kommande upphandling, säger Eva Nypelius, centerpartist och ordförande i Gotlands trafikråd, till radiokanalen.

Färre turer

Det finns även en oro för att lägre kostnader innebär färre turer och längre överfartstider, enligt P4 Gotland.

– Jag är ganska övertygad om att med rätt krav så kan man också kombinera ny modern teknik med också minskade utsläpp och ändå bibehålla tre timmars överfartstid, säger Eva Nypelius.

Staten ersätter idag Gotlandsbolaget med 500 miljoner kronor per år för att driva färjetrafiken, eftersom det saknas kommersiell bärkraft för den omfattning som staten anser är nödvändig för att region Gotland ska anses kunna leva och utvecklas.