Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

Vill öronmärka ETS-intäkter från sjöfarten

ECSA, ESPO, CLIA och ett antal andra internationella aktörer inom sjöfartssektorn påpekar i en gemensam skrivelse att sjöfartsintäkterna från EU Emissions Trading System bör öronmärkas för sjöfartssektorn.

Ett antal organisationer inom sjöfartssektorn, som representerar rederier, hamnar, kryssningssektorn, skeppsvarv, utrustningstillverkare, bränsleleverantörer, avlastare, speditörer och hamnoperatörer, vill att de intäkter som genereras av sjöfartssektorn inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, öronmärks för sjöfartssektorn.

Bör användas för omställning

Enligt ett pressmeddelande från ECSA (European Community Shipowners’ Association) bör de öronmärkta intäkterna användas för att reducera prisskillnaden för rena bränslen, finansiera FoU och innovation samt uppskalning och utbyggnad av ren energi och teknik ombord och på land.

Investeringar i hamninfrastruktur, anslutning till landström, energilagring och utbyggnad av förnybar energi bör också stödjas. Därtill betonar organisationerna att stöd till utbildning, kompetensutveckling och omskolning av anställda inom sjöfarten utgör nyckeln för att uppfylla EU:s klimatmål.

”Talar med en röst”

– Den maritima industrin talar med en röst och uppmanar medlemsstaterna och rådet att öronmärka ETS-intäkterna och att stödja energiomställningen inom sjöfartssektorn. 80 procent av de nuvarande ETS-intäkterna används redan för energiomställningen i ETS-sektorerna. Rådet och parlamentet har redan öronmärkt intäkterna för luftfarten under den pågående översynen av utsläppshandelssystemet. Den maritima industrin måste ställas på lika villkor, med hänsyn till att vår sektor är en av de svåraste att avkarbonisera, säger ECSA:s generalsekreterare Sotiris Raptis i pressmeddelandet.