Fotograf: Bernhard Fuchs/Wikimedia

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Ekonomi

Organisationer kräver snabba förändringar

Sjöfartens arbetsmarknadsparter begär snabba åtgärder från regeringen för att rädda svenska sjöfartsjobb.

I ett brev till Finansdepartementet, daterat 21 augusti, begär Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SEKO och Sjöbefälsföreningen att departementet inför åtgärder snabbt för att rädda arbetstillfällen inom svensk sjöfart.

I första hand är det kravet på en blå skatt, eller tonnageskatt, och att den införs så snabbt som möjligt. Något som redan behandlas av Finansdepartementet.

Krav på skattebefrielse

Det andra kravet är förändringar i reglerna för skattebefrielse vid sjömäns tjänstgöring utomlands. Parterna vill att kravet på att fartyg ska gå ”huvudsakligen i oceanfart” för att sjömän ska få skattebefrielse, ändras till ”huvudsakligen fjärrfart”.

Även detta bereds av departementet. Men organisationerna kräver att de båda lagstiftningsåtgärderna bereds skyndsamt, för att inte riskera ännu fler jobb.

ACL väljer engelsk flagg

I brevet nämner de det faktum att Atlantic Container Line (ACL) under sommaren beslutat att ta deras fem svenskflaggade fartyg ur trafik och skicka till skrotning. Samt att det första av deras nybeställningar kommer segla under engelsk flagg.

”Det innebär en direkt förlust av cirka 80 svenska arbetstillfällen”, skriver parterna i brevet.

Kan tänka sig svensk flagg

Men om skattereformerna kommer på plats finns det en chans att ACL väljer svensk flagg på de resterande fyra nybyggen som är på gång.

”Om inte det kan ske får vi räkna med fler uppsägningar.”

Läs hela brevet här.

Kommentarer

 • martin

  kan inte svenska befäl jobba på engelsk flagg?? 75% TAP ger inga manskapsjobb, uppskattar 10-15 st. manskapsbefattningar på 5 fartyg… måste ju va billigare för staten om dessa skolar om sig

 • martin69

  Pia berglund. Vad händer med svensk sjöfart? Är svenskt sjöfolk något värdt. Svara snälla!

 • Christian

  Varför ska arbetare som inte kan konkurrera ”räddas” ? Nationaliteten spelar ingen roll, det viktiga är att en arbetare kan göra en tjänst som efterfrågas på marknaden.

  • Arbetare

   Till vilka villkor som helst?

 • Charlie Barr

  Svenska befäl kan jobba under engelsk flagg, men misstänker att det blir betydligt sämre löner samt att 1-1 systemet ryker. Inte ovanligt på engelsk flagg att man seglar 4 månader och sedan bara är ledig i 2.

  • Anonymous

   Levnadskostnaderna i England för ett engelskt befäl torde väl

 • Anonymous

  Kan man inte jobba under engelsk flagg som svensk? Vad är det för skillnad i praktiken?

 • Anonymous

  För skattefrihet för engelska sjöman räcker det att deras fartyg inle anlöper Engelsk hamn mer än 5 gånger om året och att dom är på sjön mer än 182 dagar om året. Så en Engelsman som tar jobb på en hamnbogserare i Saudi Arabia är skattebefriat medan en Svensk skall betalar skatt.

  • Albin

   Vilken flagg skall det vara på fartyget för att den Engelska sjömannen skall vara skattebefriad?

 • martin

  tråkigt att vi inte kan ha samma skatteregler i EU, men inte ovanligt länder gör så för att rädda sina egna arbeten 🙁 .kanske nåt Sverige borde införa 🙂 men då blir det väll rasism.

 • T.Nilsson

  Sverige vill inte ha svensk sjöfart.

Artikeln är stängd för fler kommentarer