Ordertorka för norska varv

Ordertorkan för de norska varven breder ut sig, speciellt drabbat är offshoresegmentet. I år har bara sex nya offshorefartyg kontrakterats vid norska varv, skriver Stavanger Aftenblads nätupplaga. Finansieringsproblem för både rederier och varven är en viktig orsak till ordertorkan. De norska varven har en samlad orderreserv på NOK 65 miljarder, av detta kommer bara tio procent från kontrakt ingångna i år. De flesta varven har fulla orderböcker för två år framöver, sammanlagt 120 offshorefartyg finns i beställning.