Fotograf: Benjamin Fhager

Kategori: Arbetsmarknad

Öppet fartyg på Mercurius

I dag, torsdag, har Sirius Shippings nybyggda produkttanker Mercurius väckt stort intresse då man håller öppet fartyg i samband med Lysekil Women’s Match.

Mercurius besök i Lysekil är ännu ett tillfälle under sommaren då sjöfarten visas upp för att väcka intresse för branschen, dess yrken och utbildningar. Mercurius har förtöjt vid Anderssons Kaj och är öppen för allmänheten från klockan 10 till 16. På kajen finns en rad olika aktiviteter – bland annat möjlighet att navigera ett fartyg i simulator.

– En stor andel av Sveriges export och import transporteras någon gång på vattnet. Det innebär att sjöfartens behov av kompetens blir helt central för svensk industri. Att sjöfartens kompetensförsörjning fungerar är även av största vikt för besöksnäringen där hotell, restauranger och taxibranschen är stora intressenter, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

I trafik för Preem

Mercurius ägs av rederiet Sirius Shipping och går i time charter för oljebolaget Preem. Fartyget är både vad gäller skrovdesign och utrustning konstruerat för hög energieffektivitet. Miljöpåverkan minskas därigenom bland annat med cirka 30 procents reducering av koldioxidutsläpp och 82 procents reducering av NOx-utsläpp jämfört med ett nybyggt fartyg för tio år sedan av motsvarande typ.

Jonas Backman, vd för Sirius Shipping, är nöjd med utfallet av dagen när Sjöfartstidningen får en kommentar av honom vid middagstid.

– Vi är mycket nöjda med arrangemanget hittills. Det är många intresserade och glada besökare som får ett unikt tillfälle att besöka det nybyggda fartyget. Efter två timmar har redan 1.000 personer varit ombord och många fler väntas de återstående timmarna. Läget vid Anderssons Kaj mitt i Lysekil är perfekt och dessutom är vädrets makter med oss.

Flera insatser under sommaren

Tidigare under sommaren pågick rekryteringssatsningen Sjöfartskonvojen för att väcka intresse för de olika yrken som finns inom branschen. Då gjorde Sjöfartsverkets isbrytare Atle en turné längs Sveriges kuster från Lysekil i väster till Luleå i norr. Under totalt elva stopp besöktes isbrytaren av över 27.000 personer. Det uppmärksammades bland annat av infrastrukturminister Tomas Eneroth i Almedalen, som då lovordade initiativet, uppger Transportföretagen.

– Vi jobbar målmedvetet och långsiktigt med att få fler att söka ett arbete inom sjöfarten. För att lyckas måste vi ha stöd från företag i branschen – något som jag upplever att vi som branschrepresentanter så här långt verkligen fått, säger Caj Luoma.

Följande stora rekryteringssatsning blir ”Dag Noll” den 2 september på Donsö, dagen innan Donsö Shipping Meet 2019 som pågår 2 och 3 september.