Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Regelverk

Önskas: forskning om central skatteregel

Med sin första utlysning av forskningsmedel vill stiftelsen Sveriges Sjömanshus låta reda ut vilken direkt och indirekt nytta en förändrad 183-dagarsregel skulle ge.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]3-dagarsregel skulle ge.

Maritima kompetenscentret Lighthouse uppger att det sedan 2014 finns ett förslag hos Finansdepartementet om att ändra 183-dagarsregeln så att begreppet oceanfart byts ut mot fjärrfart och därmed också skulle omfatta mer sjöfart inom Europa.

Som Skatteverkets 183-dagarsregel är utformad idag innebär den att svenskar som är anställda på utländska oceangående fartyg och vistas mer än 183 dagar utomlands under en tolvmånadersperiod får sin inkomst skattebefriad. En förutsättning är också att arbetsgivaren hör hemma inom EES.

Ändrad karaktär

Sveriges Sjömanshus påpekar att den svenska utflaggade handelsflottan ändrat karaktär och inte längre domineras av oceanfart. 

– Ett problem är att de som går på oceanfart plötsligt får en europeisk frakt och kanske seglar i Medelhavet, då bryts 183-dagarsregeln, säger Christer Nordling, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Han anser att 183-dagarsreglen är en viktigt fråga som inte nått någon lösning. En förändring av regeln skulle innebära minskade intäkter för staten men vilka indirekta konsekvenser en förändring skulle leda till är inte utrett.

– Vi hoppas att det här bidrar till en lösning när vi räknar på de indirekta kostnaderna. Utan förändrade villkor blir svenska sjömän för dyra att anställa, säger han.

Finansierar forskning 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har länge varit inblandad i forskningsprojekt som är inriktad mot sjöfolk. Ett vanligt område är arbetsmiljön ombord på fartyg. Men till skillnad mot tidigare, då stiftelsen fått projekt förlagda hos sig och de tagit emot ansökningar om forskningsmedel, så är det här första gången stiftelsen gör en utlysning.

– Det känns spännande, vi vet inte om det finns några som är intresserade men vi hoppas det. Detta är ett nytt område för oss som är viktigt att forska på, säger Christer Nordling.

Och om utlysningen slår väl ut så är det mycket möjligt att det blir fler utlysningar.

– Vi har flera idéer om kommande utlysningar, man kan se detta som ett första test, säger Christer Nordling.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]