Omø snart i trafik igen

Den danska färjan Omø, som strandade på ön Omø den första november, är åter på öppet vatten. Bogseringsfirman Jens Alfastsen med hemort Horsens genomförde bärgningen, som involverade bogseringsbåten Sanne A och mudderfartyget Jette Saj från Svendborg. Färjan stod uppe på stranden, så en docka skapades alldeles intill. Också en kanal muddrades fram för att kunna nå dockan från vattnet. Efter några dagars förberedelser kunde färjan dras till dockan. Efter ett kort stopp i hamnen på Omø bogserades färjan av Sanne A till Søby Værft för undersökning och reparation. Omø förväntas åter träda i trafik inom 10–12 dagar.