Omflyttningar bland Östersjöns isbrytare

Sjöfartsverket i Sverige har kommit överens med Trafikverket i Finland om att isbrytaren Frej hyrs ut till Finland på fem år med option på ytterligare två år för att ingå i det gemensamma isbrytarsamarbetet i Bottniska viken. 

Parterna kom i augusti 2011 överens om att utnyttja isbrytarna som en gemensam resurs för att försäkra sig om en så bra vintersjöfart som möjligt i båda länderna.

Trafikverket i Finland hyr också in isbrytaren Zeus från Alfons Håkans och isbrytarna Fennica, Nordica, Otso, Kontio, Urho, Sisu och Voima från Arctia Shipping. 

På svenska sidan återkommer Oden i svensk isbrytartjänst efter fem vintrar i Antarktis samtidigt som Transatlantics isbrytande ankar-hanterare Vidar Viking lämnar charteravtalet med Sjöfartsverket. I stället kommer hon att gå in på en isbrytarcharter för det estniska sjöfartsverket säsongen 2012.

Därefter bär det av till Sachalin på en 2,5-årig charter med option på ytterligare 4 gånger 3 månader för Sachalin Energy i ett kontrakt värt kring USD 70 miljoner.

Från sommaren 2012 och sex månader framåt seglar hon under svensk flagg. Därefter skiftar man till dubbel flagg, cypriotisk och rysk, och byter till rysk besättning.

Affären förutsätter godkännande av styrelsen samt ett antal berörda berörda banker.