Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Om 15 år har vi NOx-regler

IMO är inte tandlöst, men långsamt. Sjöfarten vore inte så bra idag om inte IMO lyckats i sitt arbete. Och fler regler kommer. Om 15 år har vi Neca.

Sveinung Oftedal, från Norges Miljö- och klimatdepartement och norsk representant i IMO, vet precis hur svårarbetat IMO är och att många anser att FN-organet inte gör någonting.

För 15 år sedan

I sitt tal den sista dagen av Motorways of the Seas-konferensen i Göteborg, bad han därför åhörarna att tänka 15 år tillbaka i tiden. 

– Då var ännu inte dubbelskrov för råoljetankers ens på tapeten, heller inte råoljetransporter i Arktis och vi visste inte riktigt vad ”dry cargo residue” var för något. Ballastvatten var inget man pratade om och det fanns inga regler alls för utsläpp av svavel eller något annat.

Trots det arbetar IMO långsamt och anledningen till det är, enligt Sveinung Oftedal, att IMO är just internationellt.

– Vi verkar inte i en kultur, utan i många. Man måste förstå det för att också förstå vilken miljö vi arbetar i. Kulturella värderingar kommer alltid att göra arbetet i IMO svårt.

Trender påverkar

Han är ändå säker på att mycket kommer att hända under de kommande 15 åren.

– Men de stora trenderna i världen slår hårdare framöver och villigheten att reagera och agera utifrån exempelvis klimatförändringarna är väldigt blandad. Och det påverkar sjöfarten. Det handlar om befolkningsökningen, skiftande energiresurser, skiftande geopolitiska balanser, tillgång till mat och vatten samt effekterna av klimatförändringarna.

Nya regler kommer

Om 15 år kommer ändå mycket att ha hänt.

– Ballastvattenkonventionen implementeras och träder i kraft, Neca-området finns och Seca-området växer. Regler för energieffektivitet kommer att träda i kraft. Sedan dyker det alltid upp något nytt. Kanske biobränslen, undervattensbuller, batteriregler eller något ännu helt okänt ämne.