Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö | Tank

Olympus renast i Rotterdam

Sirius tanker Olympus har utsetts till Rotterdams grönaste fartyg 2013. Utmärkelsen delas ut för tredje året i rad.

– Denna utmärkelse är ett bevis på att vi satsat rätt i miljöhänsyn. Vi tror att även våra kunder ser ett värde i denna satsning, säger Sirius vd Jonas Backman till Sjöfartstidningen.

Olympus är byggd 2006 och utrustades 2010 med en så kallad Catamiser utvecklad av Gesab i Göteborg. Det är en kombinerad avgaspanna och katalysatoranläggning som både återvinner värme från maskineriet och renar avgaserna från kväveoxider, NOx.

– Olympus är ett av de renaste fartygen i världen när det gäller NOx-utsläpp, vi har satsat på katalysatorer inte bara på huvudmotorn utan även på hjälpkärrorna, säger Jonas Backman.

Port of Rotterdam har utsett ”Most sustainable ship in Rotterdam” sedan 2011 för att uppmuntra miljöinvesteringar på fartyg. Utmärkelsen baseras på fartygets placering i Environmental Ship Index, ESI. Ett initiativ med hamnar från Europa och Nordamerika som uppbackare och som bygger på att fartygen själva rapporterar in uppgifter om utsläpp av NOx och SOx.