Olyckorna till sjöss har dubblerats

Enligt statistik från Det Norske Veritas (DNV) har olyckorna till sjöss dubblerats de senaste fem åren. Huvudskälen till detta är bristen på erfaret och kompetent befäl samt expansionen av världshandelsflottan. Klassningssällskapet presenterade statistiken på ett seminarium i Singapore, rapporterar Lloyd’s List. Uppgången av olyckor kan göra att försäkringspremierna ökar med hela 30 procent i år. Idag svarar grundstötningar, kollisioner och andra kontakter för 60 procent av de mest kostsamma incidenterna och kostnaderna för dessa har dubblerats.