Oljeutsläppet närmar sig Estlands kust

Oljeutsläppet på Finska viken närmar sig den estniska kusten vid öarna Aegna och Nargö och Miiduranna hamn i Tallinnviken. De finska oljesaneringsfartygen ”Hylje”, ”Halli” och ”Seili” har lämnat området, eftersom vattnet är för grunt för att man skall kunna fortsätta med saneringsarbetet. Fram till den 18 mars hade de samlat upp 9 kubikmeter olja. När oljan når stränderna blir det räddningsverkets uppgift att ta över. Efter det förra utsläppet vid den estniska kusten i januari tillsatte Estlands miljöminister Villu Reiljan en kommission för att planera och samordna oljesaneringen.