Oljeutsläppet i Mexikanska golfen större än Exxon Valdez

Oljeutsläppet i Mexikanska golfen överstiger nu utsläppet vid Exxon Valdez-katastrofen 1989 i Alaska. Utsläppet från BP:s oljekälla kan vara hela fyra gånger så stort som bolaget tidigare beräknat, enligt en expertgrupp kopplad till den amerikanska regeringen, skriver Reuters. Upp mot 19.000 fat olja kan strömma ut från oljekällan varje dag. Den 17 maj var det minst 130.000 fat olja på ytan i Mexikanska golfen, och nästan lika många fat hade då samlats upp via saneringsfartyg och landbaserad upptagningsutrustning, eller helt enkelt förångats. Efter tankfartyget Exxon Valdez grundstötning i Prince William Sound läckte 257.000 fat olja ut i det känsliga sundet.I går uppgav Thad Allen, chef inom den amerikanska kustbevakningen att olja och gas hade slutat flöda ur läckan i Mexikanska golfen efter ett lyckat top-kill-försök. Idag är tonläget annorlunda och både kustbevakningen och BP vill avvakta till lördag innan man ger närmare information. Enligt BP:s chef på plats, Doug Stuller, så flyter fortfarande olja ut från källan.Oljebolaget BP inledde top-kill-försöket med att täta oljeläckan i Mexikanska golfen i onsdags. Metoden innebär att en tung blandning av lera, som används vid borrning, pumpas ner i läckan. Om man lyckas balansera trycket i pumpandet – och om leran har lagom densitet – kommer leran att lägga sig i toppen på det gamla borrhålet och täppa igen flödet. Efter det måste man fylla igen med cement.