Oljeutsläpp nära Dagö

Den 1 augusti fick den estniska gränsbevakningen meddelande från Åbo MRCC om att oljeutsläpp mellan Saaremaa (Ösel) och Hiiumaa (Dagö) syntes på satellitbilder. När uppgifterna kontrollerades den 2 augusti med estniskt flyg, upptäcktes två oljeutsläpp med längden 2,8 och 3,3 km och också ett 23 km långt färskt utsläpp väster om Hiiumaa. Det estniska gränsbevakningsfartyget ”Maru” tog oljeprover. Om det är lätt bränsle ska utsläppet sannolikt skingras av sig själv. Gränsbevakningsväsendet kommer inte att skicka ut oljesaneringsfartyg, men ska bevaka området noggrant under de närmaste dagarna.