Oljeutsläpp i Mälaren

I söndags upptäcktes ett 20 meter brett och 5 kilometer långt oljebälte i Mälaren. Kustbevakningens flyg har inspekterat oljebältet och bedömer att det består av lättflyktig olja som inte är sanerbar. Under onsdagen kommer Kustbevakningen att skicka ut en enhet som närmare kommer att undersöka oljan för att försöka få fram vem som kan vara ansvarig för utsläppet.