Oljeutsläpp i Estland ger eko i parlamentet

Estlands statsminister Andrus Ansip sade vid dagens regeringssammanträde att den cypriotiska Liberiaflaggade råoljetankern ”Flawless” misstänks för att ha orsakat oljeutsläppet vid Estlands nordvästra kust. Den 25 januari meddelade fartyget, som var på väg från Muuga till Singapore, till Tallinn MRCC att under transferering mellan tankar två dagar tidigare hade 1,5 kubikmeter bunkerolja råkat hamna på däck. Vid tillfället befann man sig 50 km från den plats där oljeutsläppet så småningom upptäcktes. Den aktuella dagen fann varken det estniska eller finländska patrullflyget några spår av utsläpp. Tankfartygets meddelande försvann någonstans på vägen mellan de olika myndigheterna och statsministern är mycket kritisk till det bristande samarbetet.Oppositionspartierna i Estlands parlament kräver att miljöminister Villu Reiljan avgår. Man menar att Reiljan är ansvarig för att oljesaneringen inte kom igång i rätt tid, trots att information om utsläppet hade kommit till myndigheternas kännedom.