Fotograf: Trafikanalys/Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik

Ökning av både gods och passagerare

Stabil ökning av både hanterat gods och av antalet passagerare i de svenska hamnarna under andra kvartalet 2017, visar statistik från Trafikanalys.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]visar statistik från Trafikanalys.

Varje kvartal presenterar myndigheten Trafikanalys statistik från de svenska hamnarna. Statistiken för andra kvartalet 2017, som presenterades under tisdagen, visar på en stabil ökning både inom godshanteringen och antalet passagerare som reser med färjorna.

Mest till utlandet

Totalt ankom 20.121 fartyg till de svenska hamnarna mellan april och juni 2017. Motsvarande period 2016 var den siffran 19.484, alltså en ökning med drygt tre procent. Den totala bruttodräktigheten för fartygen var 30.818.900 ton. 90 procent, eller cirka 28 miljoner ton, av det samlade fartygstonnaget kom i direkt utrikes fart.

Totalt hanterades 37,2 miljoner ton utrikes varor i de svenska hamnarna. Det är en ökning med 4,3 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Av det lossades 20,7 miljoner ton och 16,5 miljoner ton lastades för export. Hamnarna hanterade också 5,5 miljoner ton inrikes varor, en ökning med 8,6 procent.

Främst från Danmark

3,6 miljoner passagerare reste till de svenska hamnarna från utlandet under det andra kvartalet 2017, jämfört med 3,4 miljoner 2016. Det är en ökning med 5,7 procent. Främst kom passagerarna från danska hamnar, totalt cirka 1,4 miljoner passagerare, tätt följt av finska hamnar, totalt cirka 1,1 miljoner.

Vad gäller inrikes passagerartrafik räknas enbart färjorna mellan Visby och fastlandet. Totalt reste 565.000 passagerare till och från Gotland mellan april och juni, jämfört med 402.000 förra året, en ökning med cirka 40 procent.

Här återfinns Trafikanalys hela rapport.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]