Oklart besked om Snøhvit LNG-skeppningar

StatoilHydro har stoppat Snøhvit LNG-skeppningar på obestämd tid medan två kristeam ska undersöka vad som gått snett vid LNG-anläggningen på Melkøya. LNG-exporterna skulle ha legat på 5,67 miljarder kubikmeter eller 4,1miljoner ton eller 70 sändningar per år. Omkring NOK 60 miljarder har investerats och gastillgångarna ligger på 193 miljarder kubikmeter naturgas, 113 miljoner fat lätt olja och 5,1 miljoner ton naturgaser. Projektet ligger redan 50 procent över budget.