Kategori: Torrlast | Ekonomi

Oklar situation kring Ala

Den svenskkontrollerade 1.200 dwt-coastern Ala, som seglar under Panama-flagg, ligger kvar i Grenå i väntan på besked om sin framtid. Fartyget har skador efter en grundstötning i slutet av november, då hon på resa från Kolding till Varberg gick på grund vid ön Hjälm utanför Djursland. Ala drogs flott av bogserbåten Goliath Vig och eskorterades till Grenå där skrovet undersöktes. Inga oljeutsläpp upptäcktes efter grundstötningen. Ala levererades 1968 av J.J. Sietas Schiffswerft i Hamburg och disponeras för Panamabolaget Timberlake Corporation av Edvin Svensson Skeppsmäkleri AB i Falkenberg.