Stena Nautica, som trafikerar linjen Varberg-Grenå.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Oklar framtid för Nautica

Stena Lines färjeterminal i Varberg måste flyttas när den nya stadsdelen Västerport byggs. Men frågan är vart och vem som ska bekosta en ny terminal? 

Varberg står inför stora stadsutvecklingsprojekt. Ett av dessa är Västerport som ska byggas vid kajen där bil- och passagerarfärjan Stena Nautica dagligen avgår till Grenå.

Ny färjeterminal

Varbergs kommun vill koncentrera hamnverksamheten till Farehamnen, närmare Getterön, där man också planerar för en ny färjeterminal. Men än finns inget beslut om vem som ska bekosta en ny terminal. Enligt Jesper Waltersson, kommunikationschef på Stena Line, pågår just nu diskussioner med Varbergs kommun och Hallands Hamnar.

– Vi för samtal med dessa, mer vill vi inte säga. Det är en process och jag hoppas vi kan komma fram till något beslut under året, säger han till Sjöfartstidningen. 

Halmstad

Varbergs kommundirektör Carl Bartler säger i Hallands Nyheter att ett nytt färjeläge måste färdigställas under 2019 för att tidsplanen för stadsutvecklingsprojektet ska hållas. Enligt den lokala tidningen vill inte kommunen stå för kostnaden av en ny terminal som beräknas kosta 293 miljoner kronor. Enligt HN sneglar också Stena Line på Halmstad som en alternativ hamnterminal för Grenåfärjan.