Fotograf: Styrsöbolaget/Regeringskansliet

Kategori: Juridik | Passagerarsjöfart | Säkerhet

Ökat ansvar vid fartygsolyckor

Regeringen föreslår ett utökat skydd för passagerare ombord på både större och mindre fartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]örre och mindre fartyg.

Regeringen föreslår i en så kallad lagrådsremiss att Sverige ska tillträda 2002 års Atenkonvention och att den EU-rättsliga Atenförordningen ska gälla för fler passagerartransporter än vad som i dag är fallet. Det innebär ett förstärkt skydd för fartygspassagerare och ett ökat ansvar för transportörerna vid främst personskador som sker ombord på fartyg.

– Även vid olyckor där man inte agerat oaktsamt, säger Linda Kullberg, rättssakkunnig på Regeringskansliet, och fortsätter:

– Tidigare har dessa regler tillämpats på internationell trafik och på större fartyg i inrikes trafik. Men nu kommer de även gälla på mindre fartyg.

Kräver försäkringar

Reglerna föreslås tillämpas på alla passagerarfartyg förutom de som inte får transportera mer än tolv passagerare. Det innebär till exempel att de miljontals människor som åker med skärgårdstrafiken årligen skulle få ett ökat skydd.

För transportörerna innebär det att de blir skyldiga att ha försäkringar som täcker de ekonomiska ersättningskrav som passagerarna har rätt till vid fartygsolyckor.

– Förslagen stärker passagerarnas situation. Skyddet för fartygspassagerare varierar i dag beroende på vilken typ av fartyg de reser med. Det är inte rimligt. Samma möjlighet att få ersättning måste så långt som möjligt gälla för alla som reser med fartyg, säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en kommentar.

Lång process

Förslaget från regeringen ska först granskas av lagrådet innan det kan bli en proposition. Därefter ska riksdagen ta ställning till propositionen innan reglerna kan träda i kraft.

Atenkonventionen beslutades 2002 och berör frågor om passagerarsäkerhet till sjöss. Den arbetades fram i FN-organisationen International Maritime Organisation, IMO. EU-förordningen, som genomför Atenkonventionen i EU, började tillämpas år 2012.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Kapten Lägervall

    Detta kan ni visst pyssla med, men inte tonnageskatten. Vart tog alla Ygemans initierade inlägg och löften vägen.

    Är politiken så beroende av enmanskompetenser så är detta löjligt oberoende partifärg. De mobbade politikerna placeras tydligen vid sjöfarts- och försvarssektor. Man vill inte från politiskt håll förstå att båda delar rör realpolitik och politisk handlingsfrihet.

  • Kapten vajer...

    Det är ju på båtar upp till 12 pax som flest olyckor sker…

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]