Ökande pirataktivitet 2007

Fjolåret var det första sedan 2003 som antalet rapporterade piratdåd ökade. Totalt rapporterades 263 dåd till International Maritime Bureau, IMB, i Kuala Lumpur, en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2006. 263 sjömän togs som gisslan och 63 kidnappades med krav på lösensumma. Framförallt har aktiviteten ökat i somaliska nigerianska vatten med 31 respektive 42 rapporterade överfall. Enligt IMB är situationen farligast i Nigeria. Överfallen är ofta våldsamma och civila handelsfartyg hamnar i kläm i strider mellan regeringsstyrkor och rebeller.