Ökande överskott av LNG-tankers

Så många som 10–15 LNG-tankfartyg kan komma att läggas upp tillfälligt på grund av bristande lasttillgång. Företag som Golar LNG och Exmar kommer att drabbas först liksom fartyg tillhörande BP, BG Group och Shell.