Ökande förlust för satsande Svithoid

Det snabbt växande Stockholmsrederiet Svithoid Tankers redovisar en förlust efter skatt på 15,3 miljoner kronor för första halvåret i år, en ökning med 3,4 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året. Nettoomsättningen ökade från 18,8 miljoner kronor till 49,4 miljoner kronor. Idag består flottan av tio fartyg i trafik och sex i orderboken. Rederiet räknar med ett väsentligt bättre resultat för helåret.