Ökande driftskostnader för redare

Driftskostnaderna för fartyg väntas öka med 3,2 procent 2010 och 3,5 procent 2011, enligt analysföretaget Moore Stephens. Den enskilt viktigaste orsaken till utvecklingen är att bemanningskostnaderna ökar. Undersökningen är baserad på intervjuer med rederier i framförallt Europa och Asien. Svaren tyder på att bemanningskostnaderna kommer att öka i snitt med 2,7 procent 2010 och 3 procent 2011.Utöver ökade bemanningskostnader förväntas kostnaderna för smörjmedel, reparationer och underhåll också att öka.